הקורסים שלנו

הקוד האתי למתכננים פיננסים CFP

מרצה: ברק אצילי CFP MBA יו"ר לשכת המתכננים הפיננסים בישראל וחבר בהנהלת הארגון הבינלאומי.

קרנות הפנסיה הוותיקות

מרצה: אלקנית עוז, CFP ויועצת פנסיונית.
תאריך: 17/11/20

קיבוע זכויות

מרצה: CFP רו"ח ויועץ פנסיוני בני שריד.
תאריך: 22/4/21

אזרחי ארה”ב – שיטת מיסוי וחובות דיווח

מרצה: רו"ח חי בהלול.
תאריך: 3/2/22

“משפחת כהן” – קייס – סטאדי בתכנון פיננסי

מרצה: עדנה כהן, CFP ויועצת מס.
תאריך: 9/11/21

הגנה מפני מתקפות סייבר

מרצה: עו"ד יעקב עוז.
תאריך: 2/5/2022

CFP : פנסיה לבעלי שליטה

מרצה: יחיאל קדם.
תאריך: 5/2022